GDPR

GDPR VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BMSA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ,

en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BMSA verstrekt.

kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

WAAROM BMSA GEGEVENS NODIG HEEFT

verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,

en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit info wat de club aan gaat .

HOE LANG B.MSA GEGEVENS BEWAART

B.MSA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen lidgeld meer betaald word voor einde maart.

DELEN MET ANDEREN

B.MSA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van B.MSA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bmsa@telenet.be . zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

B.MSA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via bmsa@telenet.be .

Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.privacycommission.be

Postadres: J.F Kennedystraat 20  3668 Niel bij As 

Vestigingsadres: J.F Kennedystraat 20 3668 Niel bij As

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 0838-696-543

Telefoon: 089/249112

E-mailadres:bmsa@telenet.be

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin